Het doel van dit privacybeleid is om het beheer van deze website te beschrijven met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens van zijn gebruikers, in overeenstemming met wat wordt gereguleerd door EU-verordening 2016/679, voor degenen die verbinding maken met de website LECOM PROJECTS, S.L. met CIF B65890642 nummer en maatschappelijke zetel in Calle Copérnico, 47- 49, 08021 Barcelona en is geregistreerd in het Handelsregister van Barcelona in volume 43.417, folio 1, pagina B429.041, Inschrijving 1. Telefoon (+34) 930 030 664

Gebruikers dienen dit privacybeleid aandachtig te lezen voordat ze persoonlijke informatie verstrekken en / of elektronische formulieren op de website invullen.

De gebruiker aanvaardt dat al zijn persoonlijke gegevens volledig worden overgedragen naar Aplazame vanaf het moment dat de gebruiker is begonnen met het contracteren van de uitgestelde betalingsdienst die door deze laatste wordt aangeboden op het moment dat de betalingsmethode wordt gekozen. Deze aanvaarding wordt uitgebreid tot derden die toegang dienen te hebben tot de bestanden voor het succesvol afsluiten van het contract.

Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens die worden beheerd via deze website en die door gebruikers worden verstrekt via online formulieren, sociale netwerken of automatisch worden verkregen tijdens het navigeren, worden hieronder vermeld.

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn:

  1. Beheren van uw online bestelling, de bijbehorende factuur en correcte fysieke verzendingen naar het door u opgegeven postadres.
  2. Sta uw registratie op de website toe om uw vragen met betrekking tot de producten en diensten die wij aanbieden te beheren en u te voorzien van informatie.
  3. Sta het verzenden van informatie en commerciële promoties met betrekking tot onze producten en diensten toe, na het verkrijgen van uw toestemming.

Gegevens verwerkingsmethoden

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt met behulp van geautomatiseerde tools (bijvoorbeeld met behulp van elektronische procedures en opslagmedia) en / of handmatig (bijvoorbeeld op papier) gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld en, in ieder geval in overeenstemming met de huidige regelgeving. Met betrekking tot deze verwerking heeft LECOM PROJECTS, S.L. de beveiligingsmaatregelen genomen die wettelijk vereist zijn om de integriteit en vertrouwelijkheid van de gegevens te kunnen garanderen.

Type en bron van verwerkte gegevens

1) Navigatie gegevens

De computersystemen en software procedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verwerven, als onderdeel van hun normale werking, bepaalde persoonlijke informatie die impliciet wordt verzonden bij het gebruik van internet communicatieprotocollen. Deze informatie kan, door zijn aard, door associatie en gegevensverwerking door derden, gebruikers / bezoekers identificeren (bijvoorbeeld via hun IP-adres, computer domeinnamen die worden gebruikt om verbinding te maken met de website, enz.). Deze informatie wordt voornamelijk gebruikt om statistische informatie samen te stellen, de correcte werking van de website te verifiëren en het browsen efficiënter te maken. Dergelijke web contactgegevens worden na verwerking niet bewaard, behalve wanneer dit nodig is voor het onderzoek naar computercriminaliteit op de website.

Er worden geen gegevens afgeleid van de webservices en gecommuniceerd of verspreid aan onbevoegde derden.

Voor meer informatie specifiek met betrekking tot cookies, ziet u hiervoor het gedeelte gewijd aan het cookiebeleid.

2) Gegevens die vrijwillig door gebruikers worden verstrekt

Wanneer gebruikers verbinding maken met deze website, persoonlijke informatie verzenden via gegevensformulieren of om verzoeken in te dienen en vragen te stellen, impliceren deze acties de verkrijging door LECOM PROJECTS, S.L. van het e-mailadres van de afzender en / of andere persoonlijke gegevens. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden gespecificeerd.

De gebruiker moet de formulieren invullen naar waarheidsgetrouw, exacte, volledige en bijgewerkte gegevens, in reactie op de schade die kan worden veroorzaakt door het onjuist invullen van de formulieren met valse, onnauwkeurige, onvolledige of verouderde gegevens, zowel voor LECOM PROJECTS, S.L. als voor derden. De persoonlijke gegevens die door de gebruikers worden verstrekt, worden alleen aan derden meegedeeld als de communicatie nodig is om aan de verzoeken van de gebruikers te voldoen en om de bovengenoemde doeleinden te beheren.

Als voor het gebruik van een dienst een vertrouwelijke identificatie en / of wachtwoord wordt ontvangen, is het de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker om deze vertrouwelijkheid te behouden door de informatie niet direct of indirect aan een andere gebruiker te onthullen en door de gepaste beveiligingsmaatregelen voor dit doel te handhaven. In het geval dat de gebruiker een inbreuk op de beveiliging van zijn gegevens vaststelt, is het zijn plicht om www.lecuine.com hiervan op de hoogte te stellen, zodat gepaste maatregelen kunnen worden genomen om de integriteit van de informatie en het rechtmatig gebruik van de gegevens te waarborgen. hetzelfde. LECOM PROJECTS, S.L. is niet verantwoordelijk voor het ongeoorloofde gebruik van de webservices door een derde partij, zolang deze de relevante communicatie van de betrokken gebruiker niet ontvangt.

LECOM PROJECTS, S.L. behoudt zich het recht voor om toegang te weigeren, het account te verwijderen of gebruikersinhoud te wijzigen als de gebruiker de huidige wetgeving, deze privacyverklaring of de voorwaarden in de juridische kennisgeving overtreedt.

In overeenstemming met de huidige regelgeving inzake gegevensbescherming gereguleerd door Europese Verordening 2016/679, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat eigendom is van LECOM PROJECTS, S.L., die, als de verantwoordelijke, zal gebruiken het voor de doeleinden die hierboven in dit privacybeleid zijn gespecificeerd. 

3) Minderjarigen

Gebruikers jonger dan 18 jaar worden gewaarschuwd dat ze de toestemming van hun ouders of wettelijke voogden dienen te hebben voordat ze hun persoonlijke gegevens verstrekken. LECOM PROJECTS, S.L. rechtstreeks of onder een van zijn merken, verkoopt geen producten aan minderjarigen zoals aangegeven in zijn JURIDISCHE KENNISGEVING.

Dienstverleners

Om de door gebruikers gevraagde diensten te vergemakkelijken, stelt LECOM PROJECTS, S.L. contracten op of kan het andere juridische en / of fysieke personen contracteren om namens het bedrijf taken uit te voeren, zoals het verpakken van producten, het verzenden van bestellingen, het verwerken van betalingen, het aanbieden van gespecialiseerde klantenservice, het verzenden van elektronische communicatie of het uitvoeren van gegevensanalyses tussen anderen.

LECOM PROJECTS, S.L. verbindt zich ertoe om de veiligheidsmaatregelen, regels en procedures die zijn aangenomen om de veiligheid van de gegevens te garanderen, openbaar te maken en te onthullen onder alle personen die, direct of indirect, tussenkomen in de verwerking van de gegevens, en om wijziging, verlies en ongeoorloofde toegang of behandeling. Evenzo zal het rapporteren over de geheimhoudings- of vertrouwelijkheidsplicht waartoe het wettelijk verplicht is.

ARCO-rechten

De eigenaar van de gegevens kan zijn rechten met betrekking tot de File Manager LECOM PROJECTS, S.L. te allen tijde uitoefenen in overeenstemming met EU-verordening 679/2016. Daarom heeft de eigenaar van de gegevens het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan ​​van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben en de mededeling ervan in een begrijpelijke vorm; om aanwijzingen te krijgen over de herkomst van de gegevens, de doeleinden van de verwerking, de verwerkingsmethoden, de Bestandsbeheerder en zijn vertegenwoordiger en de partijen aan wie de gegevens kunnen worden meegedeeld; om de gegevens te corrigeren, aan te vullen en bij te werken, evenals geëlimineerd of anoniem te transformeren.

De betrokkene kan op elk moment verzoeken om stopzetting van de verwerkingsactiviteiten in verband met direct marketing, commerciële communicatie en marktonderzoek. Om al deze rechten effectief uit te oefenen, moet u een schriftelijke mededeling sturen naar de Bestandsbeheerder LECOM PROJECTS, S.L. vergezeld van een kopie van de DNI, of via e-mail: [email protected]. In het geval dat we een annuleringsverzoek ontvangen, zullen we overgaan tot het verwijderen van uw gegevens van onze mailinglijst, binnen de wettelijke termijn.