Algemene voorwaarden voor online verkoop

1.- Prijsindicatie

De getoonde prijzen zijn inclusief de wettelijk geldende Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) en zijn aangegeven in euro's. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de aangegeven prijzen exclusief verzendkosten. Leveringen naar bestemmingen buiten de Europese Unie kunnen extra kosten met zich meebrengen en zijn onderhevig aan vergoedingen en belastingen, denk aan douanekosten en invoerrechten. Het geheel van de kosten dat ontstaat ​​door levering met bestemming buiten de EU, wordt gedragen door de koper.

2.- Betalingssystemen

www.lecuine.com accepteert betaling met creditcard of pinpas, Bizum, PayPal, Amazon Pay en Bankoverschrijving. 

a) Creditcard of debetkaart, Bizum en Paypal: ATLANTA GATE, S.L heeft SSL-technologie (Secure Socked Layer) geïmplementeerd die een veilige omgeving mogelijk maakt voor de overdracht van informatie en bewerkingen die worden uitgevoerd op www.lecuine.com.

b. Overboeking: Betalingen via dit systeem moeten worden gedaan op naam van ATLANTA GATE, S.L op de bankrekening die wordt aangegeven bij het verwerken van de bestelling, met vermelding van het bestelnummer in de omschrijving van de overschrijving.

3.- Verzendmethoden en levertijd

Alle bestellingen worden verzonden door de koerier die door de klant is geselecteerd op het moment van aankoop. Vanwege de specialisatie van de producten die op www.lecuine.com worden aangeboden, worden de producten binnen 1 à 2 werkdagen geleverd in Nederland. Voor andere specifieke bestemmingen dient de klant het te raadplegen via info@lecuine.com. Lees onze verzendvoorwaarden voor meer informatie.

4.- Douane

ATLANTA GATE, S.L houdt in zijn prijzen geen rekening met de mogelijke douanekosten die kunnen ontstaan bij het verzenden van een bestelling. Het is daarom de verantwoordelijkheid van de klant om deze kosten te dragen.

5.- Garantie

De producten die op www.lecuine.com worden aangeboden, hebben een garantie van twee jaar voor de consument, zoals vastgelegd in wet 23/003 van 10 juni, op Garanties bij de verkoop van consumptiegoederen, als ze binnen dit regelgevingskader vallen.

In het geval van een defect product, dient de verkoper, waar nodig, over te gaan tot reparatie, vervanging, prijsverlaging of beëindiging van het contract, procedures die gratis zijn voor de consument en gebruiker. De verkoper is aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat optreedt binnen een periode van twee jaar na levering. De consument en gebruiker dienen de verkoper binnen twee maanden na kennisname van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte te stellen.

In elk ander geval of in het geval van elk ander soort goed, hebben de producten de garantie die wordt geboden door de wetgeving die van kracht is op het moment van aankoop.

Defecten die zijn veroorzaakt door verkeerd gebruik van het product en / of door het niet opvolgen van de instructies voor het gebruik ervan, komen niet in aanmerking voor garantie.

6.- Klantenservice

De klant heeft beschikking over ons klantenservice systeem waar hij kan reageren op elk incident of elke vraag die hij heeft met betrekking tot zijn bestelling. Hiervoor dient de klant een e-mail te sturen met zo gedetailleerd mogelijke informatie naar [email protected] en deze zal zo snel mogelijk worden behandeld.

7.- Verantwoordelijkheid

De klant is verantwoordelijk voor het kunnen gebruiken van de producten die via www.lecuine.com worden verspreid. ATLANTA GATE, S.L wijst alle verantwoordelijkheid af voor het oneigenlijk of onjuist gebruik dat wordt gegeven aan de producten die door de klant zijn aangekocht.

8.- Minderjarigen

ATLANTA GATE, S.L. verkoopt geen enkel product aan minderjarigen, noch rechtstreeks, noch via een van zijn websites. In het geval dat een minderjarige een van de producten wil kopen die worden aangeboden door ATLANTA GATE, S.L. U dient u dit te doen via een volwassene of onder toezicht van uw ouders of wettelijke voogd.

9. - Toepasselijke jurisdictie

Deze juridische kennisgeving wordt in al zijn uitersten beheerst door de Spaanse wetgeving, en in het geval van een geschil onderwerpen de partijen zich, naar eigen keuze, voor de oplossing van conflicten en afstand van elke andere jurisdictie aan de rechtbanken en tribunalen van de woonplaats. de gebruiker.

10.- Informatie over herroeping voor consumenten

U hebt het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgaaf van redenen dit contract te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen vanaf de dag dat u of een door u aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de goederen materieel bezit.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient u ons [Lecuine.com (ATLANTA GATE, SL), Calle Provenza, 246 - 08008 Barcelona, ​​[email protected], Tel: +34 934875551] op de hoogte stellen van uw beslissing om u uit het contract te trekken door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail). U kunt gebruik maken van onderstaand modelformulier voor herroeping, hoewel het gebruik ervan niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, is het voldoende dat de mededeling met betrekking tot de uitoefening door u van dit recht wordt verzonden voordat de overeenkomstige periode afloopt.

Gevolgen van intrekking

In het geval van herroeping van uw kant, zullen wij alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste leveringsmethode). Die wij aanbieden) zonder elke onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing om uw contract te herroepen. We zullen overgaan tot terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel dat door u voor de oorspronkelijke transactie is gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders heeft aangegeven; U maakt in ieder geval geen kosten als gevolg van de vergoeding. We mogen wachten met terugbetaling totdat we de goederen hebben ontvangen, of totdat u het bewijs van de retourzending heeft overlegd, afhankelijk van welke voorwaarde eerst is vervuld.

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte brengt van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen, te retourneren of rechtstreeks aan ons te leveren. De termijn wordt als vervuld beschouwd als u de goederen retourneert voordat deze termijn is verstreken. Wij dragen de kosten voor het terugzenden van de goederen.

U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen als gevolg van een andere manipulatie dan die nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten die verwijzen naar:

a) De levering van goederen gemaakt volgens de specificaties van de consument en gebruiker of duidelijk gepersonaliseerd.

b) De levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen.

c) De levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

d) De levering van verzegelde geluids- of video-opnamen of verzegelde computerprogramma's waarvan de verzegeling door de consument en gebruiker na levering is verbroken.

Herroepingsformulier model

(U hoeft dit formulier alleen in te vullen en te verzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Opgelet: Lecuine.com (ATLANTA GATE, SL), Calle Provenza, 246-08008 Barcelona, ​​[email protected], Tel: +34 934875551

- Hierbij informeer ik u / delen wij (*) mee dat ik mij terugtrek / wij ons (*) verkoopcontract terugtrekken van het volgende goed / levering van de volgende dienst (*)

- Bestelling ontvangen op (*)

- Naam van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers

- Woonplaats van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers

- Handtekening van de consument en gebruiker of consumenten en gebruikers (alleen als dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum

(*) Schrappen wat niet van toepassing is.